C&C Coaching

Coaching is ‘ontwikkeling op maat’ voor het persoonlijke en professionele functioneren. Coaching is bij uitstek het middel tot het verhogen van de persoonlijke effectiviteit en het realiseren van meerwaarde.
C&C is gespecialiseerd in het aanbieden van coachingstrajecten voor de individuele professional, voor leidinggevenden en voor teams.

Wij hanteren hierbij een 4 fasen aanpak:

  1. verkrijgen van inzicht in persoonlijke motieven, competenties en doelen
  2. bewust worden van ongewenst of blokkerend gedrag
  3. veranderen van gedrag
  4. verankeren van het nieuwe gedrag
Deze aanpak wordt toegepast in de verschillende Individuele coachingprogramma’s die wij aanbieden:

-      Coaching-on-the-job, verbetering van het functioneren binnen de werksituatie
-      Professional coaching, verbeteren van het professionele functioneren
-       Personal coaching, met focus op de persoon achter de professional
-       Management coaching, waarin het thema leidinggeven centraal staat.

In de Teamcoaching is de aandacht vooral gericht op het verbeteren van onderlinge verhoudingen, groepsdynamica en essentiële teamvaardigheden.

Coaching wordt door ons verzorgd binnen het kader van specifieke projecten of veranderingstrajecten, maar ook als individuele activiteit
.