C&C Werkwijze

Kenmerkend voor onze werkwijze is de integrale aanpak waarin aandacht is voor de professional, de specifieke bedrijfsprocessen en de organisatiecontext. De beste resultaten worden in organisaties immers bereikt als er een optimale balans op en tussen deze niveaus ontstaat. Onze aanpak is er op gericht om deze balans langs verschillende wegen te bereiken. Onze projecten bestaan dan ook vaak uit een mix van advies, individuele coaching, team-coaching alsmede workshops, clinics en trainingen.

Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een gefaseerde benadering:

 1. Intake, onderzoeken vraagstelling, randvoorwaarden
 2. Voorstel plan van aanpak & offerte
 3. Start werkzaamheden
 4. Uitvoering
 5. Voortgangsbesprekingen
 6. Afronding
 7. Nazorg
In de uitoefening van onze professie zijn een aantal waarden voor ons belangrijk. Het gaat om:

 • Klantgerichtheid
 • Samenwerking en partnership
 • Betrouwbaarheid: afspraak = afspraak
 • Innovatie, creativiteit
 • Aandacht voor het veranderingsproces
 • Respect voor de betrokken personen
 • Het bereiken van toetsbare en duurzame resultaten

Door deze benadering hebben wij veelal langdurige relaties met onze opdrachtgevers.