C&C Consultancy

In onze consultancy activiteiten gaan de rollen van adviseur, procesbegeleider, inhoudelijk expert, inspirator en ondersteuner hand in hand. Wij zetten onze competenties breed in om de organisatie verder te brengen en stappen te laten zetten in de gewenste richting. Wij adviseren organisaties bij vraagstukken op het gebied van innoveren, professionaliseren, oplossen van knelpunten, realiseren van verbetering, kostenbesparing, procesbeheersing en borging.

Dit doen we in de vorm van gerichte management- en organisatieadviezen op strategisch nivo, maak ook middels de integrale opzet en uitvoering van projecten en ontwikkelingsprogrammama’s. De waarde van een advies wordt immers in de praktijk bewezen!

In deze integrale aanpak combineren we diverse aspecten van:
·         strategisch management
·         verandermanagement
·         resource management
·         management- en kwaliteitsmodellen (o.a. ISO 9000, INK, HKZ, TPM, BPM) en specifieke input vanuit de organisatiecontext. De combinatie is altijd maatwerk, gebaseerd op de situatie en behoefte van de organisatie. Bij de implementatie vervullen we regelmatig de rol van project- of interimmanager, om in nauwe samenwerking met de organisatie de gestelde doelen te bereiken.