Uitgevoerde projecten

Een short list van recent door C&C uitgevoerde projecten, met daarbij in steekwoorden de diverse activiteiten:

Management Corporate Quality Initiatives Semicon Industrie
Project-scoping, project-management, proces-optimalisatie, organisatie ontwikkeling, in-line inspectie, reduceren van uitval (DoA) in spare part flow, verbeteren van warranty performance, ontwikkelen van supply chain management, training van medewerkers

Professionaliseren onderhoudsdienst Volcontinue installatie
Organisatieadvies, introductie van maintenance programma’s, verbeteren van bedrijfsprocessen, organisatie ontwikkeling, team-coaching, personal coaching van leidinggevenden, training van medewerkers

Professionaliseren Inkoop afdeling Academisch ziekenhuis
Organisatieadvies, begeleiden van reorganisatie, interim-management, teamcoaching, individuele coaching

Opzet kwaliteitsprogramma's zorgaanbieders
Organisatieadvies, vertaling van INK model en HKZ-normen, vormgeven van beleid, begeleiding van management teams, team-coaching, implementatie

Opzet en interim management 3 PL assembly faciliteit mobile phones
Sourcing, onderhandelen, opzetten supply chain, interim management

Implementeren kwaliteitsmanagement Logistieke dienstverlener
Ontwerp en implementatie van kwaliteitssystemen volgens ISO 9001-2000, procesverbetering, coaching-on-the-job van kwaliteits-professionals, interne auditing, begeleiden tot en met certificering

Implementeren In Process Inspectiesystemen Assemblage
Ontwerp en implementatie van Inspectiesystemen, training inspectors

Implementeren AQL steekproefsystemen Food Industrie
Ontwerp en implementatie van steekproefsystemen, trainen inspectors 

Verzorgen Beleidsdagen Woningstichting
Thema-scoping, voorbereiden en uitvoeren van dagprogramma’s